dreams

פינת החלומות שלך

הזמנה לחלום מפורש ברשת

החלומות הם מפגש עם עצמינו בדרך שונה מאד מזו של היומיום העירני והמודע, והחומרים שנוצרים בהם הם ברי הבנה ותוספת לדרך שאנו עושים בכל תחומי חיינו.

אני מזמין אתכם לשתף בחלומות שחלמתם ולקבל עוד שיקוף , הבהרה או אפילו פירוש שיתן לחלומכם ממד נוסף , מסר ,העצמה או הזהרה.

העבודה עם החלום תגביר את יכולת ההקשבה לעצמינו ואף תעזור לנו באופן מעשי בחיי היומיום.

לחצו כאן לשליחת החלום שלכם >