ליקוי חמה

שמש וירח כסמלים בעלי משמעות בנפש האדם

כחלק משייכות כדור הארץ שלנו למערכת השמש והעובדה שהירח תמיד סובב אותנו, המאורות הגדולים השמש והירח היו מאז ומעולם מקורות האור ,החום והאנרגיה על פני כדור הארץ שלנו.

מאורות אלו הפכו עם אלפי השנים של היות האדם לגורמי השמים עליהם משליכים תכונות ומשמעות נפשית המתייחסים לנתונים האסטרו-פיזיקאליים שלהם. הם הפכו עם הזמן לסמלים בעלי כוח ומרכזיות בכל תרבות.

השמש כמקור החום ,כמרכז האנרגיה וצירה של המערכת אליה אנו שייכים, מערכת השמש, סביבה מסתובבים כוכבי הלכת וביניהם הכוכב שלנו כבר כ 15 ביליון שנה .בהיותה מרכז של מערכת משפיעה השמש על כולה השפעה עיקרית וקריטית .

מצבה של השמש מול כל כוכב במערכת ובמיוחד מול כוכב הארץ שלנו משפיע עלינו באופן רדיקאלי: עונות השנה ,תקופות ,עידנים  . השמש בזריחתה הופכת את הלילה ליום היא יוצרת עבורנו עולם בהיר, חם ,אנרגטי ומשתנה ,היא שוקעת מידי סופו של יום וזורחת בבוקר . היא משנה פניה מזריחה עד שקיעה ,מקיץ ועד חורף ואנו בני כדור הארץ תלויים בה מאד .

המאור הגדול הזה, השמש, נותן ומאפשר גם אור לירח . בשעת הלילה ,שבה השמש שקע, הירח-הלבנה משמשת לנו כמאור בהיותה מחזירה את אורה של השמש המוסתרת מענינו ,כמראה גדולה החגה סביבנו.

 

הירח הנקרא גם לבנה אינה הופכת את היום ללילה, אלא מאירה את הלילה באור נגוהות . אורה עמום ללא חדות . אסטרונומית הירח הוא גרם השמים הקרוב ביותר אלינו ,הוא חג סביבנו שלא כמו השמש אשר אנו סובבים סביבה . הלבנה קרובה ביותר והיא מקיפה אותנו. הלבנה הינה למעשה חלק מכדור הארץ ומתלווה אליו. וקיימת אפילו תיאוריה האומרת כי הירח הוא למעשה חלק הניתק מכדור הארץ ,הועף ממנו וחג סביבו. קיומו של הירח שינה את מהירות סיבובו של כדור הארץ כך שאפשר עליו חיים .

לא בכדי קיבלה הלבנה את המקום הנקבי ,האימהי, העוטף הקרוב ,הלובש ופושט צורה לאורך החודש ,הירח, ומשפיע על גאות ושפל ועל מחזורה של האישה כאשר סיבובו 28 יום .

הירח והשמש בעקבות התכונות המיוחדות שלהם, קיבלו את ההשלכות המתאימות לגבי סמליותם והשפעתן על תכונות נפשיות מסוימות ,כאשר כל אחד מהם מסמל ומבטא אוסף תכונות שונה בנפש האדם . הסמלים יופיעו בחלומות, באמנות ,בטקסים למיניהם, בתפילות וכמובן בלוחות השנה הבנויים לפי שני גורמים אלו . לוחות שמשיים ולוחות ירחיים .

 

השמש כמרכזית וכמקור, תסמל את מקור החום והאנרגיה הדוחפת את האני ואת העצמי להתרחבות ולבנייה ,היא תסמל גם את התודעה השכלית המתפתחת באדם ,את מה שמאפשר לנו לראות את הדברים בבהירות ובמחשבה . בעזרת השמש הדברים הופכים עבורנו לברורים, מודעים ,יוצאים ועוברים מחושך לאור בהיר: זוהי המודעות הסולרית.

 

הירח המושפע כמובן ממקומה של השמש באותה תקופה וממצבו המידי בסובבו את כדור הארץ יסמל את האור הפנימי, את יכולותינו לשקף ולהאיר את הלילה . הלבנה מסמלת משהו קרוב יותר פנימי, נקבי ,המחבר אותנו ישירות לאם ,למקור ולחלקים הנשיים יותר אשר בתוכנו.

 

השמש והירח יחדיו יוצרים את העבודה המשותפת את המרחב הפנימי בין שני סוגי האורות ,שני סוגי המודעות ושני סוגי ההקרנה שיש לנו על הסביבה . המודעות הסולרית הפעילה ,השכלית, זכרית מחשבתית והמודעות הלונרית הרגשית הנשית הרצפטיבית ,הביטחון הפנימי וההקרנה שנקרין על הסביבה כמקבלים מכילים או מקשיבים ומעבירים .

 

הירח מיקומו וסימנו חזק במיוחד בילדות ,הוא קשור בביטחון הרגשי שלנו ומה יוצר לנו אותו.  והוא נעשה שוב חשוב במיוחד בגיל הזקנה.

 

במובנים משפחתיים פנימיים השמש יכול לסמל עבורנו את הדמות המחממת המאירה ומקרינה ,את הדמות היציבה והמרכזית ואילו הירח ,יסמל את הדמות העוטפת ,המסתובבת סביבנו כמו האם המעבירה את האור וקולטת כמראה את האור שלנו . שיתוף הפעולה בין שתי הישויות והאיכויות הללו מראה את מידת שיתוף הפעולה בין האקטיביות, היוזמה, ההתלהבות והיצירה, לצד יכולת הקבלה ,ההכלה, ההקרנה והזרימה של הנפש אל הסובב אותה .

 

במידה ושיתוף הפעולה בין שמש ולבנה נמוכים הרוחב הפנימי של התודעה ויכולת הוויסות בין האקטיביות והיוזמה ובין ההכלה וההקרנה נמוך יותר ובמידה והיחסים בין שתי אינסטנציות אלו גדול ורחב תתבטא גם רחבות הנפש !

 

בפירוש האסטרולוגי לסימני השמש והירח או בעברית למזלות השמש והירח אנו מתייחסים למזל או לסימן כמקום, כמעין נתח מסוים במישור מסלול כוכבי הלכת שהוא בעל איכויות מסוימות בתוך המערכת שבו נמצאים השמש או הירח ברגע הלידה של האדם . איכויות המקום נקבעים על פי הסימן והיסוד המשויך לו. היסוד המסוים כמו מים אדמה אש ואוויר בצירוף עם אחד משניים עשר המזלות יוצר איכות מיוחדת של השמש או הלבנה במקום שבו נמצאים.

סימן השמש משתנה מידי חודש על פי מהירות מסלולינו סביב השמש  והירח המהיר יותר ומסתובב סביבנו ומשנה כל יומיים וחצי את מקום הסימן והיסוד.  ב28 יום עוברת הלבנה הקרובה אלינו ועל כן המהירה 12 סימנים או מזלות!  בעוד השמש כביכול עוברת עקב סיבובינו את 12 הסימנים במשך שנה כאשר כל סימן או מזל מציין אזור בשמיים אשר ברקעו תתגלה השמש מול ענינו . כוחה של ועוצמתה של השמש שונה בכל סימן ומקבל אופי שונה לפי התנועה והדרך שאנו עושים ביחס לשמש.  

מצב הירח מול או ליד השמש או בכל מרחק אפשרי יבטא עבורנו את יחסי הגומלין בין שניהם ברגע הלידה .

שמש וירח כסמלים

 

מזל או סימן השמש ומזל או סימן הירח יכולים להיות זהים אך הם בדרך כלל שונים כי הירח משנה סימן כל יומיים וחצי והשמש משנה סימן כל חודש . כאשר מזל השמש ומזל הירח זהים וזה יקרה בהתחלה או בסוף חודש (מצב צמידות) ,טווח הפעולה בין שתי תכונות: זה של שמש וזו של ירח מצומצם יותר כי הם זהים וכאשר הם אחד מול השני דהיינו בדיוק אמצע חודש ,(הזמן של רב החגים היהודיים) הטווח הוא מקסימלי ושיתוף הפעולה גדול יותר, הירח אז בשיאו בקבלו את אור השמש .

 

במפת מצב השמיים ברגע הלידה ,השמש תסמל עבורנו את האנרגיה היוזמת ,ההתלהבות ,המודעות השכלית ואת האני והעצמי המתפתח והמתרחב לאורך החיים ולכן המקום שבו הייתה השמש בעת לידתנו יהיה מרכזי ביותר להבנה של איכות השמש שלנו ולאן תתפתח .

ישנם מקומות בשמיים ביחס לכדור הארץ שבהם תהיה השמש חזקה במיוחד והם שלושת סימני האש, שלכל אחד מהם איכות משלו (טלה-אש צהובה ,של פריצה יוזמה ופעלתנות  ,אריה- אש אדומה ,של ריכוזיות אהבה ויצירה וקשת- אש כחולה ,המסמלת את הידיעה ההתרחבות והחופש ) ישנם מקומות שבהם תהיה השמש עם גוון אדמתי וקשורה למוחשי ולקרקע וזאת במיוחד בשלושת מזלות האדמה שכל אחד מהם בעל איכות משלו (שור- החושים התחושות והחושניות ,בתולה- המחשבה המוחשית ,השיטתית וקנה המידה וגדי -מוחשיות החברה, ההיררכיה והסדר בתוכה  ) ,

השמש תסמל רגשיות ואמוציות במיוחד במזלות המים (סרטן –מי המעיין האימהיים והמשפחתיים ,העקרב-מי התהום העמוקים והמתפרצים  ודגים- מי האוקיינוס המתמזגים והממיסים)  והיא תסמל אנרגיה מחשבתית תקשורתית ,אוורירית ורעיונית  במיוחד במזלות האוויר שלכל אחד איכות משלו (תיאומים- תקשורתית אינפורמטיבית ומילולית, מאזניים- זוגית ,רעיונית והיכולת לתקשר בדיאלוג ודלי רעיונית ,יצירתית ומקורית ) .

האנרגיה המיוחדת על פי היסודות הללו מעניינת וחשובה אך לא פחות חשוב מכך היכן נמצא אותו זמן בשמיים סימן הירח .

הירח מסמל את הפנימיות, את המקום ממנו נשאב ביטחון שניתן בתחילה על ידי האם והסביבה האנושית . הלבנה תהיה במיטבה כאשר נמצאת בסימני המים ובמיוחד במי הסרטן עליו שליט הירח.

היא תהיה טובה גם במי הדגים הממיסים והמתמזגים ותהיה עמוקה וחודרת במי העקרב .

הירח נותן בטחון כפעיל במזלות האש ובעיקר בטלה ,יותר מרכז רגשות באריה ומרחיב דעת בקשת. הירח ידרוש הרבה בטחון חומרי במזלות האדמה  במיוחד בשור ובבתולה ובטחון במעמד חברתי בגדי. הוא ידרוש בטחון רעיוני ומחשבתי במזלות האוויר במיוחד בדלי שם ייתן מקוריות רעיונית ובמאזניים שם יידרש איזון מחשבתי ובתאומים שם יידרש משא ומתן תקשורתי וחברתי.

הירח הוא ראשוני יותר כאשר מקושר לאם ולביטחון רגשי בילדות לעומת השמש הנרכשת עם הזמן ככוח של עשייה, התפתחות והתרחבות . יחסי הגומלין מקושרים למרחק ולמצב הירח ביחס לשמש ; כמה עוזרת כמה נותנת בטחון וכמה מתנגשת מעכבת או מפריעה .

 

כדי לדעת על שיתוף הפעולה בין השניים השמש והלבנה ,יש לראות לאיזה סימן משויכת הלבנה לעומת השמש . האם ליסוד האש ,האדמה, האוויר או המים וכיצד נוצר שיתוף הפעולה עם השמש המתפתחת הנמצאת ביסוד אחר .

 

השמש והירח אינם עובדים בשיתוף פעולה במצב של ליקוי ,כאשר נוצרת כמעין חסימה וזה יכול להיות או שהירח חזק מדי ,פעיל מדי ומסתיר מעינינו את השמש ובמקום להעשיר אותה מאפיל עליה , או כאשר האני שלנו מפריד ומפצל בין הצד הירחי והצד השמשי שבתוכנו אז ויש ליקוי ירח אנו חסרי יכולת השתקפות ורוחב פעולה מנטלית .

 

הירח המסמל גם את הרוחב הרגשי , גם את הביטחון הרגשי והתקשורת הרגשית עם אנשים אחרים , כאשר הוא במצור, מצוקה, או פיצול וללא מגע עם השמש ,האדם יחווה את אותה צרות או מצוקה וחוסר הרמוניה פנימית .

הפתרון לליקוי או לפיצול יכול לבוא מתוך המודעות להתנהגות ולהרגלים, מתוך הכרת האני ומה נותן ביטחון. הכרת הצד השמשי והצד הירחי ויחסי הגומלין ביניהם.

ירח מיוחד

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *