אינדיבידואציה: היות האדם הוא עצמו, המקורות, הדרך והיעדים

אינדיבידואציה, היות האדם הוא עצמו, התהליך אשר בעזרתו אדם נעשה באופן פסיכולוגי בלתי מתחלק כלומר נפרד, ישות בלתי מחלקת של שלם הוא נושא מורכב ובעל ניגודים . אינדיבידואציה ,היות האדם הוא עצמו הוא נושא מרכב משום שמחד גיסא הוא מושג הנותן לנו לשרטט איזו סכמה של תהליך כללי ארכיטיפי הטבוע באדם ,המאפשר לו להיות במקביל למאורעות

המשיכו לקרוא