כוח וארוס ,המשמעות הפסיכולוגית של הגיבור תזאוס ומלחמתו במינוטאורוס

כוח וארוס,המשמעות הפסיכולוגית של הגיבור תזאוס ומלחמתו במינוטאורוס התמודדות עם כוח תשוקה ,אירוס ומה שביניהם: הקשר האנושי. במיתוס של תזאוס נראה מערכת מעניינת של כמה אלים , כמה כוחות אריכטיפיים שונים השותפים ליצירת האני האינושי המתפתח ולצידו מפלצות חדשות הנוצרות עקב הקונפליקט שבדחפים אילו. יחסי הגומלין בין אל ואדם כמו שראינו גם במיתוסים קודמים הם

המשיכו לקרוא