שמש וירח כסמלים בעלי משמעות בנפש האדם

כחלק משייכות כדור הארץ שלנו למערכת השמש והעובדה שהירח תמיד סובב אותנו, המאורות הגדולים השמש והירח היו מאז ומעולם מקורות האור ,החום והאנרגיה על פני כדור הארץ שלנו. מאורות אלו הפכו עם אלפי השנים של היות האדם לגורמי השמים עליהם משליכים תכונות ומשמעות נפשית המתייחסים לנתונים האסטרו-פיזיקאליים שלהם. הם הפכו עם הזמן לסמלים בעלי כוח

המשיכו לקרוא

האקלים הפסיכו- אסטרולוגי בתוכו נולדת הנפש ,על אילו ארכיטיפים וסמלים מדובר והאם  סימני האסטרולוגיה  יכולים לשפוך אור נוסף להבנת הנפש .

  האקלים הפסיכו-אסטרולוגי בתוכו נולדת נפשנו מורכב מארכיטיפים וסמלים המשקפים את מצב היקום ברגע הלידה. האסטרולוגיה הינה שפה סימבולית המקשרת בין מערכת השמש השותפים בתוכה ,הזמנים המרחבים ויחסי הגומלין ביניהן לבין הכדור עליו אנו חיים .היא גם מקשרת בין המקרו -מערכת השמש וכדור הארץ בתוכה לבין המיקרו- העולם הנפשי הן הקולקטיבי והן האישי. הסימבוליקה של

המשיכו לקרוא

כוח וארוס ,המשמעות הפסיכולוגית של הגיבור תזאוס ומלחמתו במינוטאורוס

כוח וארוס,המשמעות הפסיכולוגית של הגיבור תזאוס ומלחמתו במינוטאורוס התמודדות עם כוח תשוקה ,אירוס ומה שביניהם: הקשר האנושי. במיתוס של תזאוס נראה מערכת מעניינת של כמה אלים , כמה כוחות אריכטיפיים שונים השותפים ליצירת האני האינושי המתפתח ולצידו מפלצות חדשות הנוצרות עקב הקונפליקט שבדחפים אילו. יחסי הגומלין בין אל ואדם כמו שראינו גם במיתוסים קודמים הם

המשיכו לקרוא